GDPR

INFORMAČNÍ POVINNOST A ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ GDPR V PILANA SB a.s.

Společnost PILANA SB a.s., IČO 08600503 se sídlem Hlavní 51, 768 32 Zborovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 8246 zpracovává osobní údaje zákazníků/dodavatelů, kteří jsou fyzickými osobami, a kontaktních osob právnických osob, kteří obchodně spolupracují se společnostní PILANA SB a.s. (dále jen "Obchodní partneři"), na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen "Nařízení"), a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení. 


            Adresa                                                                                      Kontaktujte nás 

              Hlavní 453, 768 32 Zborovice, Česká republika                                       pilanasb@pilana.cz
              IČ: 08600503       DIČ: CZ08600503                                                        +420 571 113 533
              Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 8246.